Lot 641 : Australia

Lot 641 : Australia

SG121/95

Category:

Australia : 1931 Kingsford Smith, 1934 Victoria, 1935 SJ, 1936 Telephone, S. Australia and 1937 NSW, fresh, fine m.m. (17) Cat ?194 (Start Price = ?60.80)